Trigonias (Тригонияс)

 

alt
 
 Име: “Trigonias” (от гръцки “тривърха челюст”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Rhinocerotidae (Носорози)
Хабитат: равнините на Северна Америка и Западна Европа.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 35-30 млн. г.)
Дължина: 2.5 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.