Triconodon (Триконодон)

 

 
alt
 
Име: “Triconodon” (от гръцки “зъб с три шипа”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Triconodontidae (Триконодонти)
Хабитат: горите на Азия и Западна Европа.
Геоложки период: Горна Юра (преди 150-145 млн. г.)
Дължина: 30 см.
Тегло: 500 гр.-1 кг.
Диета: всеяден.