Toxodon (Токсодон)

 

 
alt
 
Име: “Toxodon” (от гръцки “зъб като лък”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Toxodontidae (Токсодонти)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 3 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 2.8 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: трева.