Titanotylopus (Титанотилопус)

 

 
alt
 
Име: “Titanotylopus” (от гръцки “гигантска стъпка като копче”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Camelidae (Камили)
Хабитат: равнините на Северна Америка и Евразия.
Геоложки период: Плейстоцен (преди 3 млн.-300 хил. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 450-900 кг.
Диета: растителност.