Thylacosmilus (Тилакосмилус)

 

 
Име: “Thylacosmilus” (от гръцки “сабя в пазвата”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Thylacosmilidae (Тилакосмили)
Хабитат: горите на Южна Америка.
Геоложки период: Миоцен-Плиоцен (преди 10-2 млн. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: месо.