Thalassocnus (Таласокнус)

 

alt
 
Име: “Thalassocnus” (от гръцки “мързел от морето”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Megatheriidae (Мегатерии)
Хабитат: бреговата линия на Южна Америка.
Геоложки период: Горен Миоцен-Плиоцен (преди 10-2 млн. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 140-240 кг.
Диета: водорасли.