Tetralophodon (Тетралофодон)

 

alt
 
Име: “Tetralophodon” (от гръцки “зъб с четири хребета”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: горите по света.
Геоложки период: Горен Миоцен-Плиоцен (преди 3-2 млн. г.)
Височина: 2.5 м.
Тегло: 1 т.
Диета: растителност.