Teinolophos (Тейнолофос)

 

 
 Име: “Teinolophos” (от гръцки “зъб с удължен хребет”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Steropodontidae (Стероподонти)
Хабитат: горите на Австралия.
Геоложки период: Долна Креда (преди 125 млн. г.)
Дължина: 15 см.
Тегло: 200 гр.
Диета: насекоми.