Tasmanian Tiger (Тасманийски тигър)

 

alt
 
Име: “Tasmanian Tiger”
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Thylacinidae (Тилацини)
Хабитат: горите на Австралия,Нова Зеландия и остров Тасмания.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-80 г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 30 кг.
Диета: месо.