Tarpan (Тарпан)

 

alt
 
Име: “Tarpan”
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: равнините на Евразия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-100 г.)
Височина: 1.5 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: трева.