Syndyoceras (Синдиоцерас)

 

alt
 
Име: “Syndyoceras” (от гръцки “съединени рога”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Protoceratidae (Протоцерати)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Олигоцен-Долен Миоцен (преди 25-20 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 100-130 кг.
Диета: растителност.