Straight-Tusked Elephant (Изправен слон)

 

alt
 
Име: “Straight-Tusked Elephant”
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Elephantidae (Слонове)
Хабитат: равнините на Западна Европа.
Геоложки период: Среден-Горен Плейстоцен (преди 1 млн.-50 хил. г.)
Височина: 3.5 м.
Тегло: 2-3 т.
Диета: растителност.