Steropodon (Стероподон)

 

alt
 
 Име: “Steropodon” (от гръцки “светещ зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Steropodontidae (Стероподонти)
Хабитат: горите на Австралия.
Геоложки период: Долна Креда (преди 110 млн. г.)
Дължина: 30 см.
Тегло: 2 кг.
Диета: риба и ракообразни.