Steller's Sea Cow (Морската крава на Стелър)

 

 
 
Име: “Steller's Sea Cow”
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Dugongidae (Дугонги)
Хабитат: бреговете на северния Тих океан.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-200 г.)
Дължина: 7.5-9 м.
Тегло: 8-10 т.
Диета: морска трева.