Stegomastodon (Стегомастодон)

 

alt
 
Име: “Stegomastodon” (от гръцки “покрит с ципа зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: равнините на Северна и Южна Америка.
Геоложки период: Горен Плиоцен-Неоген (преди 3 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 3.5 м.
Тегло: 2-3 т.
Диета: растителност.