Smilodon (Смилодон)

 

alt
 
Име: “Smilodon” (от гръцки “саблезъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Felidae (Котки) 
Хабитат: равнините на Северна и Южна Америка.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: месо.