Sivatherium (Шиватериум)

 

alt
 
Име: “Sivatherium” (от гръцки “звяра Шива”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Giraffidae (Жирафи)
Хабитат: равнините на Индия и Африка.
Геоложки период: Горен Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 450-900 кг.
Диета: трева.