Sinonyx (Синоникс)

 

alt
 
 Име: “Sinonyx” (от гръцки “китайски нокът”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Mesonychidae (Мезонихи)
Хабитат: равнините на Източна Азия.
Геоложки период: Горен Палеоцен (преди 60-55 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 50 кг.
Диета: месо.