Sinoconodon (Синоконодон)

 

 
 
Име: “Sinoconodon” (от гръцки “китайски шипест зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Sinoconodontidae (Синоконодонти)
Хабитат: горите на Азия.
Геоложки период: Горен Триас (преди 210-200 млн. г.)
Дължина: 15 см.
Тегло: 200 гр.
Диета: всеяден.