Sarkastodon (Саркастодон)

 

alt
 
 Име: “Sarkastodon” (от гръцки “зъб раскъсващ плът”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Oxyaenidae (Оксияни)
Хабитат: равнините на Централна Азия.
Геоложки период: Горен Еоцен (преди 35 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: месо.