Repenomamus (Репеномамус)

 

alt
 
 Име: “Repenomamus” (от гръцки “бозайник-влечуго”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Repenomamidae (Репеномами)
Хабитат: горите на Азия.
Геоложки период: Долна Креда (преди 130-125 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 10 кг.
Диета: месо.