Pyrotherium (Пиротериум)

 

alt
 
 
 Име: “Pyrotherium” (от гръцки “огнен звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Pyrotheriidae (Пиротерии)
Хабитат: горите на Южна Америка.
Геоложки период: Долен Олигоцен (преди 34-30 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.