Prorastomus (Прорастомус)

 

alt
 
Име: “Prorastomus” (от гръцки “широка предна челюст”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Prorastomidae (Прорастоми)
Хабитат: островите в Карибския басейн.
Геоложки период: Среден Еоцен (преди 40 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 135-235 кг.
Диета: растителност.