Proconsul (Проконсул)

 

alt
 
Име: “Proconsul” (от гръцки “преди консула”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hominidae (Човекоподобни)
Хабитат: джунглите на Африка.
Геоложки период: Долен Миоцен (преди 23-17 млн. г.)
Дължина: 1-1.5 м.
Тегло: 10-50 кг.
Диета: всеяден.