Pliohippus (Плиохипус)

 

alt
 
Име: “Pliohippus” (от гръцки “плиоценски кон”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: равнините на Северна Америка. 
Геоложки период: Горен Миоцен-Плиоцен (преди 12-2 млн. г.)
Височина: 1.8 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.