Platygonus (Платигонус)

 

alt
 
Име: “Platygonus”
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Tayassuidae (Таясуи)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Миоцен-Неоген (преди 10 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 45 кг.
Диета: растителност.