Pig-Footed Bandicoot (Бандикот със свински крака)

 

 
alt
 
Име: “Pig-Footed Bandicoot” (бандикот със свински крака)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Chaeropodidae (Хаероподи)
Хабитат: равнините на Австралия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-100 г.)
Дължина: 15 см.
Тегло: 1 кг.
Диета: растителност.