Phosphatherium (Фосфатериум)

 

alt
 
Име: “Phosphatherium” (от гръцки “фосфат-бозайник”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Numidotheriidae (Нумидотерии)
Хабитат: горите на Африка. 
Геоложки период: Среден-Горен Палеоцен (преди 60-55 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 50 кг.
Диета: растителност.