Phenacodus (Фенакодус)

 

alt
 
 Име: “Phenacodus” (от гръцки “очевиден зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Phenacodontidae (Фенакодонти)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Долен-Среден Еоцен (преди 55-45 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 35 кг.
Диета: трева.