Peltephilus (Пелтерфилус)

 

 
alt
 
 Име: “Peltephilus” (от гръцки “брониран любовник”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Dasypodidae (Дасиподи)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Горен Олигоцен-Долен Миоцен (преди 25-20 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 90 кг.
Диета: вероятно всеяден.