Paranthropus (Парантропус)

alt

Име: “Paranthropus” (от гръцки “почти човек”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hominidae (Човекоподобни)
Хабитат: равнините на Африка.
Геоложки период: Горен Плиоцен (преди 3-2 млн. г.)
Височина: 1.5 м.
Тегло: 50-70 кг.
Диета: растителност.