Palorchestes (Палорхестес)

 

alt
 
Име: “Palorchestes” (от гръцки “древен мравояд”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Palorchestidae (Древни мравояди)
Хабитат: равнините на Австралия.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 2.5 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.