Palaeotherium (Палеотериум)

 

alt
 
Име: “Palaeotherium” (от гръцки “древен звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство:  Palaeotheriidae (Палеотерии)
Хабитат: горите на Западна Европа.
Геоложки период: Еоцен-Долен Олигоцен (преди 50-30 млн.г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 100-130 кг.
Диета: растителност.