Palaeopropithecus (Палеопропитекус)

 

alt
 
Име: “Palaeopropithecus” (от гръцки “древен преди маймуните”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Palaeopropithecidae (Палеопропитеци)
Хабитат: горите на Мадагаскар.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-500 г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 90 кг.
Диета: листа,плодове и семена.