Palaeolagus (Палеолагус)

 

 
Име: “Palaeolagus” (от гръцки “древен заек”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Leporidae (Зайци)
Хабитат: равнините и горите на Северна Америка.
Геоложки период: Олигоцен (преди 33-23 млн. г.)
Дължина: 30 см.
Тегло: 1 кг.
Диета: трева.