Palaeocastor (Палеокастор)

 

alt
 
Име: “Palaeocastor” (от гръцки “древен смелчага”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Castoridae (Кастори)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Олигоцен (преди 25 млн. г.)
Дължина: 30 см.
Тегло: 1 кг.
Диета: растителност.