Onychonycteris (Онихониктерис)

 

alt
 
Име: “Onychonycteris” (от гръцки “прилеп с нокти”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Onychonycteridae (Онихониктери)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Долен Еоцен (преди 55-50 млн. г.)
Дължина: 8-10 см.
Тегло: 200-300 гр.
Диета: насекоми.