Nimravus (Нимравус)

 

alt
 
Име: “Nimravus” (от гръцки “потомствен ловец”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Nimravidae (Нимрави)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Олигоцен-Долен Миоцен (преди 30-20 млн. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 45 кг.
Диета: месо.