Nesodon (Несодон)

 

alt
 
Име: “Nesodon” (от гръцки “островен зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Toxodontidae (Токсодонти)
Хабитат: горите на Южна Америка.
Геоложки период: Горен Олигоцен-Среден Миоцен (преди 29-16 млн. г.)
Дължина: 1.5-3 м.
Тегло: от 90 до 450 кг.
Диета: растителност.