Myotragus (Миотрагус)

 

alt
 
Име: “Myotragus” (от гръцки “мишка-коза”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Bovidae (Кози)
Хабитат: средиземноморските острови Майорка и Менорка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-5 хил. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 45 кг.
Диета: растителност