Mylodon (Милодон)

 

alt
 
Име: “Mylodon” (от гръцки “мирен зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Mylodontidae (Милодонти)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.