Moeritherium (Моритериум)

 

alt
 
Име: “Moeritherium” (от гръцки “бозайник от езерото Мори”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Moeritheriidae (Моритерии)
Хабитат: блатата на Северна Африка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 37-30 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.