Miohippus (Миохипус)

 

alt
 
Име: “Miohippus” (от гръцки “кон от Миоцена”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 35-25 млн. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 50 кг.
Диета: растителност.