Metamynodon (Метаминодон)

 

alt
 
Име: “Metamynodon” (от гръцки “отвъд Минодона”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Amynodontidae (Аминодонти)
Хабитат: блатата и реките на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 35-30 млн. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 2-3 т.
Диета: растителност.