Mesohippus (Мезохипус)

 

 
 
 Име: “Mesohippus” (от гръцки “среден кон”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Среден Олигоцен (преди 40-30 млн. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 35 кг.
Диета: растителност.