Megatherium (Мегатериум)

alt

 Име: “Megatherium” (от гръцки  “гигантски звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Megatheriidae (Гигантски зверове)
Хабитат: горите на Южна Америка.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 6 м.
Тегло: 2-3 т.
Диета: растителност.