Megaladapis (Мегаладапис)

 

 
alt
 
Име: “Megaladapis” (от гръцки “гигантски лемур”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Megaladapidae (Гигантски лемури)
Хабитат: горите на Мадагаскар.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 50 кг.
Диета: растителност.