Macrauchenia (Макраухения)

 

 
alt
 
 Име: “Macrauchenia” (от гръцки “дълга шия”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Macraucheniidae (Макраухении)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Миоцен-Неоген (преди 7 млн.-20 хил. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: около 450 кг.
Диета: растителност.