Leptictidium (Лептицтидиум)

 

alt
 
Име: “Leptictidium” (от гръцки “прекрасна невестулка”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Pseudorhyncocyonidae (Псевдоринкоциони)
Хабитат: горите на Европа.
Геоложки период: Еоцен (преди 55-35 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 1-1.5 кг.
Диета: всеяден.