Indricotherium (Индрикотериум)

alt

Име: “Indricotherium” (от гръцки “чудовището от Индрик”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyracodontidae (Хиракодонти)
Хабитат: равнините на Азия.
Геоложки период: Олигоцен (преди 33-23 млн. г.)
Дължина: 12 м.
Тегло: 15-20 т.
Диета: растителност.